Over ons

Heelzorg is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering bij volwassenen, met de dissociatieve stoornissen in het bijzonder. 

Ons team bestaat uit: Nanouk Bakker (klinisch psycholoog/ psychotherapeut), Antoinette Kobes (verpleegkundig specialist GGZ), Nimet Elmaci (klinisch psycholoog/psychotherapeut), Marieke de With (verpleegkundige), Sylvia van de Akker (ervaringsdeskundige), Eline Vissia (gz-psycholoog en onderzoeker), Marieke Hoven (psychomotorische therapeut/ sensomotorische therapeut), Wijtske Koopmans (psychotherapeut), Mohammed Saïd (klinisch psycholoog/psychotherapeut), Gea Kamphuis (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) en Felix Gimbrere (consulterend psychiater).  Administratief en organisatorisch worden we ondersteund door Monique Siebelink. Missie en Visie

Als Heelzorg zijn wij een centrum gericht op de behandeling van volwassen cliënten die in de kindertijd of de volwassenheid te maken hebben gehad met traumatische ervaringen. We bieden een gespecialiseerde behandeling, waar dat kan volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen en onderzoeksresultaten en in het geval van ontoereikende onderzoeksgegevens op grond van 'best practice'. Als therapeuten werken wij samen vanuit de eigen discipline-specifieke expertise, maar met een gezamenlijk geformuleerd doel. De cliënt staat hierbij centraal en is richtinggevend. Vanuit onze expertise en ervaring ondersteunen wij de cliënt om optimaal gebruik te maken van de eigen kwaliteiten en het (zelf-)helend vermogen. Dit omdat we bij Heelzorg geloven in de eigen kracht van mensen. Gezamenlijk willen we werken aan herstel op alle levensgebieden. Daarom kiest Heelzorg voor een holistische benadering op maat, waarbij er aandacht is voor de psyche en het lichaam, maar ook voor het herstel van het dagelijks functioneren, zelfmanagement en zingeving. 

Als Heelzorg willen wij ons steeds blijven ontwikkelen en verbeteren door enerzijds samen met cliënten te evalueren en anderzijds gericht te zijn op vernieuwing en ontwikkeling middels het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hierin zijn waardes als respect, toegankelijkheid, integriteit en professionele betrokkenheid voor ons belangrijke uitgangspunten.