Over ons

Missie en Visie

Als Heelzorg zijn wij een centrum gericht op de behandeling en diagnostiek van volwassen cliënten die in de kindertijd of de volwassenheid te maken hebben gehad met traumatische ervaringen. We bieden een gespecialiseerde behandeling, waar dat kan volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen en onderzoeksresultaten en in het geval van ontoereikende onderzoeksgegevens op grond van 'best practice'. Als therapeuten werken wij samen vanuit de eigen discipline-specifieke expertise, maar met een gezamenlijk geformuleerd doel. De cliënt staat hierbij centraal en is richtinggevend. Vanuit onze expertise en ervaring ondersteunen wij de cliënt om optimaal gebruik te maken van de eigen kwaliteiten en het (zelf-)helend vermogen. Dit omdat we bij Heelzorg geloven in de eigen kracht van mensen. Gezamenlijk willen we werken aan herstel op alle levensgebieden. Daarom kiest Heelzorg voor een holistische benadering op maat, waarbij er aandacht is voor de psyche en het lichaam, maar ook voor het herstel van het dagelijks functioneren, zelfmanagement en zingeving. 

Als Heelzorg willen wij ons steeds blijven ontwikkelen en verbeteren door enerzijds samen met cliënten te evalueren en anderzijds gericht te zijn op vernieuwing en ontwikkeling middels het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hierin zijn waardes als respect, toegankelijkheid, integriteit en professionele betrokkenheid voor ons belangrijke uitgangspunten. 
Het Team

Nanouk Bakker (klinisch psycholoog/ psychotherapeut, directielid, BIG: 49910437825 en 69910437816)

Nimet Elmaci (klinisch psycholoog/psychotherapeut, directielid, BIG: 59912518025 en 7992518016)

Felix Gimbrere (psychiater). 

Wieke Hensbroek (beeldend therapeut)

Marieke Hoven (psychomotorisch therapeut/ gecertificeerd in sensorimotor psychotherapy)

Gea Kamphuis (sociaal psychiatrisch verpleegkundige)

Antoinette Kobes (verpleegkundig specialist GGZ, directielid, BIG: 99060307030)

Wijtske Koopmans (psychotherapeut, BIG: 29918080016)

Ingrid Nissen (psychomotorisch therapeut/ opgeleid in sensorimotor psychotherapy, BIG: )

Marieke de With (verpleegkundige, BIG: 69061740430)

Mohammed Saïd (klinisch psycholoog/psychotherapeut, BIG: 19913842516)

Eline Vissia (gz-psycholoog en onderzoeker, BIG: 09919620425 )

Administratief en organisatorisch worden we ondersteund door Monique Siebelink. Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact