Over ons
Heelzorg is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering bij volwassenen. De praktijk  bestaat uit twee Klinisch Psychologen/ psychotherapeuten, Nanouk Bakker en Nimet Elmaci en een Verpleegkundig Specialist GGZ, Antoinette Kobes. Een Klinisch Psycholoog heeft na zijn universitaire psychologieopleiding de tweejarige, postmasteropleiding tot GZ-psycholoog gevolgd en vervolgens een vierjarige specialistische opleiding tot klinisch psycholoog/psychotherapeut. De Verpleegkundig Specialist GGZ heeft na de vierjarige HBO-V en na jarenlange ervaring in diverse settingen in de GGZ de Masteropleiding Advanced Nursing Practice gevolgd, met als specialisatie de geestelijke gezondheidszorg.

Alle behandelaren zijn geschoold in de behandeling en diagnostiek van de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering bij de (toenmalige) Landelijke Vereniging voor Vroegkinderlijke Traumatisering (LCVT). Tevens hebben zij jarenlange ervaring in de behandeling van deze problematiek binnen een Top Referent Trauma Centrum en hebben zij zich in de loop der jaren verder bekwaamd in verschillende relevante methodieken.Missie en Visie

Als Heelzorg zijn wij een praktijk gericht op de behandeling van volwassen cliënten die in de kindertijd of de volwassenheid te maken hebben gehad met traumatische ervaringen. We bieden een gespecialiseerde behandeling, waar dat kan volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen en onderzoeksresultaten en in het geval van ontoereikende onderzoeksgegevens op grond van 'best practice'. Als therapeuten werken wij samen vanuit de eigen discipline-specifieke expertise, maar met een gezamenlijk geformuleerd doel. De cliënt staat hierbij centraal en is richtinggevend. Vanuit onze expertise en ervaring ondersteunen wij de cliënt om optimaal gebruik te maken van de eigen kwaliteiten en het (zelf-)helend vermogen. Dit omdat we bij Heelzorg geloven in de eigen kracht van mensen. Gezamenlijk willen we werken aan herstel op alle levensgebieden. Daarom kiest Heelzorg voor een holistische benadering op maat, waarbij er aandacht is voor de psyche en het lichaam, maar ook voor het herstel van het dagelijks functioneren, zelfmanagement en zingeving. 

Als Heelzorg willen wij ons steeds blijven ontwikkelen en verbeteren door enerzijds samen met cliënten te evalueren en anderzijds gericht te zijn op vernieuwing en ontwikkeling middels het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hierin zijn waardes als respect, toegankelijkheid, integriteit en professionele betrokkenheid voor ons belangrijke uitgangspunten.