Diagnostiek
Het komt regelmatig voor dat er een uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig is om de problematiek helder te krijgen, zodat er een gedegen behandeladvies kan worden gegeven. Het psychologisch onderzoek bestaat meestal uit de afname van vragenlijsten en diagnostische interviews over specifieke probleemgebieden. De resultaten en het advies worden verwerkt in een onderzoeksverslag dat besproken wordt in een adviesgesprek. Het kan ook zijn dat er in de loop van de behandeling nieuwe vragen ontstaan waarop er voor gekozen wordt nadere diagnostiek in te zetten. 

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact