Nieuws


Afscheid Wieke Hensbroek


Onze beeldend therapeut Wieke Hensbroek heeft gekozen om haar werk dichter bij huis uit te breiden en bij Heelzorg af te ronden. Toen zij in oktober 2021 bij ons begon wisten we dat dit een wens van haar was. We zijn blij dat ze het afgelopen jaar een start heeft gemaakt met beeldende therapie binnen Heelzorg. Dank daarvoor! Begin september nemen we afscheid van Wieke.

Start wetenschappelijk Onderzoek:

Lichaamsgeorienteerde behandeling van arousalregulatie bij mensen met traumagerelateerde problematiek


Onze collega Ingrid Nissen, gaat samen met haar collega lectoraatonderzoekers, Mia Scheffers en Jooske van Busschbach, in samenwerking met Stefanie Terpstra, aan de slag met het project "Lichaamsgeoriënteerde behandeling van arousalregulatie bij mensen met traumagerelateerde problematiek“. Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen Heelzorg en TRTC Transit, GGZ Centraal. 
Voor cliënten met traumagerelateerde problematiek is het vaak moeilijk om de psychofysiologische arousal goed te reguleren. Het arousalniveau kan zowel te hoog zijn, hyperarousal, als te  laag zijn, hypoarousal.  Deze arousal problemen belemmeren het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. 
Vanuit de neurobiologische theorievorming is er toenemende onderbouwing voor de hypothese dat bij trauma de invalshoek via het lichaam zinnig is, omdat het rationele, executieve brein bij getraumatiseerde mensen zeer beperkte mogelijkheden heeft tot het controleren van arousal. 
Doel van het project is om via een lichaamsgerichte behandelmethode, die samen met cliënten/ervaringsdeskundigen wordt ontwikkeld, de arousalregulatie te verbeteren. Centraal daarbij staat de vraag of cliënten hierdoor een toename in gevoelens van regie, empowerment en verbondenheid ervaren.
Vorige week zijn de eerste focusgroep-bijeenkomsten gestart waarbij ervaringsdeskundigen zijn uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen over wat zij als helpend hebben ervaren met betrekking tot het reguleren van hun arousalniveau. De verwachting is dat de eind van de zomer gestart kan worden met het programma. 

Veranderingen in Team Heelzorg


Sylvia van den Akker heeft een nieuwe uitdaging in haar carrière als ervaringswerker gevonden en gaat helaas Heelzorg verlaten. We willen haar enorm bedanken voor haar wijsheid, gezelligheid en haar inzet voor de gehele doelgroep, de cliënten van Heelzorg en voor ons als team. Uiteraard wensen we Sylvia heel veel succes op haar volgende werkplek! Sylvia, nogmaals dank voor alles!

Daarnaast zijn we heel blij te kunnen melden dat ons team is uitgebreid met Wieke Hensbroek, beeldend therapeut en Ingrid Nissen, psychomotorisch therapeut. Naast hun prettige aanwezigheid en hun ervaring in het vak, zijn we ook verheugd dat we nu nog meer vaktherapie aanbod hebben zodat we nog beter een op maat gesneden aanbod kunnen leveren voor onze cliënten. 

Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen


De zorgstandaard voor dissociatieve stoornissen is gepubliceerd door Akwa GGZ. Akwa werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz zodat patiënten de best mogelijke behandeling en zorg krijgen gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van hun naasten én op actuele kennis en kunde. Publicatie van deze zorgstandaard is een moeilijk proces geweest vanwege grote visieverschillen. Het besluit “we agree to disagree” heeft ervoor gezorgd dat er voor ook voor cliënten met een dissociatieve stoornis er een zorgstandaard is. Onze collega Nimet Elmaci heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze zorgstandaard.

De zorgstandaard kunt u bekijken via deze link: https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/dissociatieve-stoornissen/introductie 

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Uitvoering RIVM advies bij Heelzorg  (15-10-2020)

In navolging van het meest actuele RIVM-advies willen wij vanuit Heelzorg de volgende maatregelen onder de aandacht brengen:
 
Wij geven geen handen, wassen en desinfecteren de handen regelmatig en zullen 1,5 meter fysieke afstand houden. Wij vragen van een ieder dit ook te doen.
Wij vragen cliënten met (milde) klachten/symptomen contact op te nemen met hun behandelaar, zodat we een alternatief voor het reguliere (face to face) gesprek kunnen afspreken. Klachten kunnen zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.
Het is mogelijk om te beeldbellen, telefoneren of te mailen. Ook wanneer de behandelaar in thuisisolatie zou gaan in verband met (milde) klachten/symptomen, dan is het nog mogelijk om het contact op één van deze alternatieve wijze voort te zetten. 
Het dragen van een mondkapje bij Heelzorg is optioneel. Heelzorg is gevestigd in een gebouw die niet vrij voor publiek toegankelijk is waardoor het (nog) niet verplicht is om een mondkapje te dragen.  Overleg bij twijfel met je behandelaar!
Helaas zijn wij wederom genoodzaakt om tijdelijk onze koffie- en theehoek te sluiten. Als je wilt kun je natuurlijk je eigen water of warme dranken meenemen.
Om ook in de wachtruimte 1,5 meter afstand te kunnen houden, mogen maximaal 4 personen in de wachtkamer aanwezig zijn. Ook vragen wij om zoveel mogelijk op de afgesproken tijd te komen, direct door te lopen naar de gesprekskamer (indien mogelijk) of gebruik te maken van de centrale wachtruimte op de begane grond (na de eerste trap rechts). 
Bij klachten adviseert het RIVM om te laten testen op de aanwezigheid van het corona-virus. Op de website van de rijksoverheid kun je hier meer over lezen. 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken)
Via onze website proberen wij je zo veel mogelijk op de hoogte te houden van wijzigingen.  
Ons advies is om ook zelf de RIVM-richtlijnen te blijven volgen (www.rivm.nl).
 
Mocht je vragen hebben welke betrekking hebben op jouw afspraken bij Heelzorg neem dan gerust contact met je behandelaar op. 
Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Team Heelzorg

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact