Werken bij Heelzorg

Ons gedachtengoed

Heelzorg is ontstaan vanuit de wens om een plek te creëren waar onze levensvisie en professie samenkomen. Een plek waar menselijkheid en wezenlijkheid, het vergroten van bewustzijn en neutraliteit over jezelf, de ander en de wereld, de leidraad vormt voor het werken met mensen die kampen met de gevolgen van ernstige vroegkinderlijke traumatisering. Vanuit dit perspectief gezien is behandeling een gezamenlijke reis, waar voor eenieder (behandelaar en cliënt) door bewustzijnsvergroting en het in toenemende mate neutraal kunnen kijken beweging en ontwikkeling ontstaat.

De naam

De term ‘zorg’ heeft voor ons een wat andere betekenis dan de traditionele. Het gaat meer over aandacht hebben voor dan over zorgen voor.  Het gaat over ‘het licht ergens op laten schijnen’, waardoor het onder de aandacht komt en er ruimte voor beweging en groei ontstaat.

Het woord ‘heel’ speelt zich af op verschillende niveaus. Van helen wat kapot is en integratie van wat afgesplitst is op persoonlijkheidsniveau, tot het helen van de relatie van het individu met zichzelf, de mensen en de wereld om zich heen en haar relatie met het grotere geheel (zingeving, godsbesef, connectie met de natuur of spiritualiteit).
De Koru, die terug te vinden is in het logo van Heelzorg, is een weergave van het zich ontrollende jonge blad van de varen. De varen, een plant die onder alle omstandigheden groeit, staat voor ons symbool voor de veerkracht en het zelfhelend vermogen van de mens.

Onze rol

Voor ons gaat behandeling over het faciliteren van het zelfhelend vermogen van de mens. Hierbij maken we vanzelfsprekend gebruik van de reguliere methodieken zoals die beschreven worden in de zorgstandaard, maar daarnaast hechten we veel waarde aan de overkoepelende context/ruimte waarbinnen we die technieken gebruiken. Deze overkoepelende ruimte zetten wij als medewerkers van Heelzorg bewust zelf neer.

De therapeutische ruimte

De werkzaamheid van het ‘neerzetten van de therapeutische ruimte’ en het zodoende beïnvloeden van het therapeutische proces, is gestoeld op het kwantumfysische concept dat alles uit energie bestaat: alle materie, alle ruimte tussen de materie, inclusief gedachten en emoties, maken deel uit van het oneindige veld van energie wat alles aan elkaar verbindt en waarbij er een continue interactie is tussen de deeltjes. Dit fenomeen is voor eenieder herkenbaar in de sensatie dat ‘de sfeer te snijden is’ of dat er ‘íets zwaars’ hangt wanneer je een ruimte binnenloopt. Als emoties en gedachten energie zijn, fotonen die zich bevinden in het oneindige veld van energie, dan is het voorstelbaar dat we dit allemaal op kunnen pikken. Dit perspectief werpt een heel ander licht op het thema parallelprocessen binnen de psychotherapie: indien emoties en gedachten (energie) van cliënten ‘in de ruimte hangen’ zullen deze op onbewust niveau opgepikt worden door behandelaren. Op het moment dat behandelaren zich er niet bewust van zijn dat deze gevoelens en gedachten niet van henzelf zijn, maar er wel op gaan acteren, ontstaan er parallelprocessen. Binnen Heelzorg maken we gebruik van dit principe door de energie in de therapeutische ruimte te beïnvloeden, zodat de overheersende energie in de ruimte niet uit trauma-beladen energie bestaat, maar uit energie die het helingsproces van de cliënt ondersteunt.

Energiebeheer

Een continue uitwisseling van energie betekent ook dat er energie van anderen in je persoonlijke ruimte komt. Andermans energie in je eigen ruimte gaat niet alleen ten koste van je welbevinden, maar is soms ook moeilijk te onderscheiden van je eigen gevoelens en gedachten. Het actief leren beheren van persoonlijke ruimte en het vergroten van je bewustzijn over wat van jou is en wat van de ander, heeft een direct effect op de kwaliteit van de behandeling die je biedt. De collega’s van Heelzorg zijn hier allemaal in opgeleid. Het beheren van de energie op verschillende niveau’s vertaalt zich in de praktijk in het dagelijks starten met een meditatie en maandelijkse intervisies. In de intervisie, begeleid door een externe coach, kijken we middels begeleide meditaties naar thema’s als: eigen ruimte, energielekken, verschil tussen ingetrokken zijn of betrokken zijn, wat gebeurd er met je eigen ruimte als je vergelijkt of concurreert en redden versus werken vanuit neutraliteit.

Ritme van de dag

Het werken met de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering in mensen kan op momenten intensief zijn. Dit vraagt om een stevig team dat gezamenlijk alle behandelingen draagt. Om voldoende overlegmomenten en gezamenlijkheid te faciliteren zijn de agenda’s zo ingedeeld dat de gesprekstijden (60 minuten) van iedereen gelijktijdig zijn, zodat er in de tussenliggende kwartieren ruimte is voor administratie of onderling contact. De dag wordt gezamenlijk gestart met koffie en een meditatie (30 min) en er wordt waarde aan gehecht om gezamenlijk te lunchen. In het kader van goede zelfzorg biedt Heelzorg maandelijks ter afsluiting van de intervisie een gezonde en lekkere lunch. De cliëntcontacten eindigen om 16.30 uur, waardoor er ook nog aan het einde van de dag gelegenheid is om elkaar te spreken.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie