Tarieven & vergoedingen
Voor iedereen geldt dat voor alle verzekerde zorg door de zorgverzekeraar eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2019 €385,00.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek vindt de behandeling plaats binnen de generalistische basis GGZ (GB-GGZ), of binnen de gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Kortdurende behandelingen worden behandelt in de GB-GGZ. De pakket-tarieven voor psychologische hulp worden vanuit de basisverzekering vergoedt. 
Zijn de problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts je naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), waar langdurende behandelingen mogelijk zijn.
De tarieven voor de SGGZ verschillen per diagnose en de door de therapeut bestede tijd aan de behandeling. Dit wordt een diagnose-behandelcombinatie (DBC) genoemd. Een DBC kan maximaal één jaar duren, waarna indien nodig, een vervolgtraject kan worden gestart. Voor zowel de GB-GGZ als de SGGZ geldt dat deze aan het eind van de behandeling of na maximaal een jaar worden gedeclareerd.

Heelzorg heeft geen contracten met de zorgverzekeraars.
Wij hanteren de landelijke GGZ tarieven zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Wanneer je een restitutiepolis hebt, worden de kosten doorgaans 100% vergoed. Het is echter raadzaam dit te checken bij je zorgverzekeraar, omdat niet alle restitutiepolissen echt volledig het NZA tarief vergoeden.
Zie voor de actuele tarieven: www.nza.nl

DBC's worden pas bij afsluiten van de behandeling of na een jaar behandeling uitbetaald door de zorgverzekeraar. Om het debiteurenrisico voor de praktijk te verkleinen brengen wij daarom per klokuur werk (directe en indirecte tijd) 25 euro als voorschot op de DBC in rekening. Het bedrag dat je maandelijks aan de praktijk betaalt, krijg je aan het einde van de behandeling of het DBC-jaar weer terug van de zorgverzekeraar.

Wanneer je een naturapolis hebt dan wordt 60% tot 90% van de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.  Ook nu wordt er als voorschot een bedrag van 25 euro per klokuur (directe/indirecte tijd) met je  afgesproken, zodat je aan het eind van de behandeling of het DBC-jaar niet de gehele declaratie in één keer hoeft te voldoen en het debiteurenrisico voor de praktijk wordt verkleind.

Wanneer je een naturapolis hebt, kun je overwegen deze aan het einde van het jaar om te zetten in een restitutiepolis. Het is daarbij raadzaam bij jouw zorgverzekeraar te informeren naar het exacte percentage dat vanuit deze restitutiepolis wordt vergoed. Voor een overzicht met volledige restitutiepolissen:
http://zorgvoorkwaliteit.nu/content/overzicht-volledige-restitutiepolissen-2018
De kosten van afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd (minder dan 24 uur van tevoren), kunnen uiteraard niet op de verzekering worden verhaald. Er wordt hiervoor in voorkomend geval door Heelzorg een bedrag van €75,00 in rekening gebracht.

De kosten voor supervisie bedragen € 100,- per klokuur.