Tarieven & vergoedingen

Tarieven  Onder Constructie!


Voor iedereen geldt dat voor alle verzekerde zorg door de zorgverzekeraar eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2021  €385,00.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek vindt de behandeling plaats binnen de generalistische basis GGZ (GB-GGZ), of binnen de gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Kortdurende behandelingen worden behandeld in de GB-GGZ. De pakket-tarieven voor psychologische hulp worden vanuit de basisverzekering vergoed. Zijn de problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts je naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), waar langdurende behandelingen mogelijk zijn. 

Vanaf januari 2021 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het financieringssysteem binnen de gezondheidszorg in Nederland. Informatie hierover kunt u vinden op www.zorgprestatiemodel.nl.

Patiëntenfolder: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Patiënteninformatie ongecontracteerde zorg: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/10/20211011-Teksten-patie%CC%88ntinformatie-ongecontracteerd-toolkit-webversie.pdf
 

Vergoedingen


Heelzorg heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wanneer je een restitutiepolis hebt, worden de kosten doorgaans 100% vergoed. Het is echter raadzaam dit te checken bij je zorgverzekeraar, omdat niet alle restitutiepolissen echt volledig het NZA tarief vergoeden. Wanneer je een naturapolis hebt dan wordt 60% tot 90% van de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.  

De kosten van afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd (minder dan 24 uur van tevoren), kunnen uiteraard niet op de verzekering worden verhaald. Er wordt hiervoor in voorkomend geval door Heelzorg een bedrag van €75,00 in rekening gebracht. 

De kosten voor supervisie bedragen € 100,- per klokuur.

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact