Tarieven & vergoedingen


Tarieven  

Afhankelijk van de ernst van de problematiek vindt de behandeling plaats binnen de basis GGZ (BGGZ), of binnen de gespecialiseerde GGZ (SGGZ). De BGGZ verzorgt kortdurende behandelingen. Zijn de problemen complexer, dan verwijst de huisarts je naar de SGGZ, waar langdurende, specialistische,  behandelingen mogelijk zijn.  Je kunt voor beide type trajecten terecht bij Heelzorg. 

Voor iedereen boven de 18 jaar geldt dat, voor alle verzekerde zorg, de zorgverzekeraar eerst het eigen risico aanspreekt. In 2022 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico €385,00. Als je gekozen hebt voor een vrijwillig eigen risico dat zal dit bedrag afhankelijk van de keuze hoger zijn. 

De kosten van je behandeling  hangen af van de hoeveelheid en de aard van de zorgprestaties (onderdelen van de behandeling) die plaats vinden. De maximale tarieven voor deze zorgprestaties zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en hangen onder andere  af van het type consult (diagnostiek of behandeling), het beroep van de zorgverlener, de duur van het consult en de plek waar het plaats vind (eigen praktijk of gespecialiseerde instelling).  

Omdat van te voren vaak niet bekend is hoe je behandeling er precies uit gaat zien is het niet mogelijk om van te voren vast te stellen wat de totaalkosten zullen zijn. De tarieven zijn na te zoeken in de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor meer informatie over het financieringssysteem verwijzen we naar: Patiënten-informatie Ongecontracteerde Zorg.

De kosten van afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd (minder dan 24 uur van tevoren), kunnen uiteraard niet op de verzekering worden verhaald. Er wordt hiervoor in voorkomend geval door Heelzorg een bedrag van €75,00 in rekening gebracht. 

De kosten voor supervisie bedragen € 110,- per klokuur.

Vergoedingen

De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Heelzorg heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wanneer je een restitutiepolis hebt, worden de kosten doorgaans 100% vergoed. Het is echter raadzaam dit te checken bij je zorgverzekeraar, omdat niet alle restitutiepolissen echt volledig het NZA tarief vergoeden. Wanneer je een naturapolis hebt dan wordt 60% tot 90% van de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. De resterende 10% tot 40% betaal je dan zelf. 

Facturering

Binnen het huidige financieringssysteem, wordt er twee-maandelijks gefactureerd. De factuur die je ontvangt dien je zelf naar je zorgverzekeraar door te sturen. Deze zal het bedrag vervolgens aan jou overmaken, waarna jij zelf weer de rekening aan ons betaalt. 

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact