Tarieven & vergoedingen
Voor iedereen geldt dat voor alle verzekerde zorg door de zorgverzekeraar eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2019 €385,00.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek vindt de behandeling plaats binnen de generalistische basis GGZ (GB-GGZ), of binnen de gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Kortdurende behandelingen worden behandelt in de GB-GGZ. De pakket-tarieven voor psychologische hulp worden vanuit de basisverzekering vergoedt. 
Zijn de problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts je naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), waar langdurende behandelingen mogelijk zijn.
De tarieven voor de SGGZ verschillen per diagnose en de door de therapeut bestede tijd aan de behandeling. Dit wordt een diagnose-behandelcombinatie (DBC) genoemd. Een DBC kan maximaal één jaar duren, waarna indien nodig, een vervolgtraject kan worden gestart. Voor zowel de GB-GGZ als de SGGZ geldt dat deze aan het eind van de behandeling of na maximaal een jaar worden gedeclareerd.

Heelzorg heeft geen contracten met de zorgverzekeraars.
Wij hanteren de landelijke GGZ tarieven zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Wanneer je een restitutiepolis hebt, worden de kosten doorgaans 100% vergoed. Het is echter raadzaam dit te checken bij je zorgverzekeraar, omdat niet alle restitutiepolissen echt volledig het NZA tarief vergoeden. Zie voor de actuele tarieven: www.nza.nl

Wanneer je een naturapolis hebt dan wordt 60% tot 90% van de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. Het is mogelijk om het deel wat je zelf moet betalen in termijnen te betalen, middels een maandelijkse factuur. Je kunt overwegen de naturapolis aan het einde van het jaar om te zetten in een restitutiepolis. Het is daarbij raadzaam bij jouw zorgverzekeraar te informeren naar het exacte percentage dat vanuit deze restitutiepolis wordt vergoed. 

Hieronder vindt je een overzicht met voorbeelden van restitutiepolissen in 2020, waarbij de behandeling volledig vergoed wordt. LET OP : aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden. Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van de behandeling. De meeste verzekeraars hebben verschillende basispolissen, zorg dus dat je de juiste polis kiest.

Verzekeraar

Uzovi

Groep

Polis

Premie 2020

Aevitae

Avero Achmea

CZ

De Amersfoortse

FBTO

IAK volmacht bv

IZA

IZZ

Nationale -          Nederlanden

Ohra

ONVZ

PNOzorg

UMC -    zorgverzekering

UniVé

VGZ

VvAA

Zekur

Zilveren Kruis – Achmea

Zorg en Zekerheid

8958

3329

9664

9018

3351

8971

3334

9015

 
9664

9664

3343

3343

 

 101

7095

3343

101

 3311

7085

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis

CZ

DSW

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis

VGZ

VGZ

 
CZ

CZ

VRZ

VRZ

 VGZ

VGZ

VGZ

VRZ

VGZ

Zilveren Kruis

VRZ

Zorgplan restitutie

Zorgplan resitutie

Zorgkeuzepolis

Eigen Keuze

Basis restitutie

Restitutie

Eigen keuze

Restitutie

 
Vrije Zorgkeuze

Restitutie

Vrije keuze polis

Restitutie

 Zorgverzekering

Zorg vrij

Eigen keuze

Restitutie

Gewoon vrij

Basis Exclusief

Zorgvrij Polis

€ 134,95

€ 134,95

€ 131,65

€ 142,95

€ 122,50

€ 134,95

€ 119,95

€ 121,31

 
€ 122,76

€ 116,50

€ 133,00

€ 133,00

 € 120,16

€ 127,89

€ 127,70

€ 126,35

€ 121,50

€ 134,95

€ 126,00

 

De kosten van afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd (minder dan 24 uur van tevoren), kunnen uiteraard niet op de verzekering worden verhaald. Er wordt hiervoor in voorkomend geval door Heelzorg een bedrag van €75,00 in rekening gebracht.

De kosten voor supervisie bedragen € 100,- per klokuur.