Tarieven & vergoedingen

Tarieven

De behandelingen die Heelzorg biedt vallen binnen de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), wat inhoudt dat het om langer durende behandelingen gaat van complexe problematiek.

Voor iedereen boven de 18 jaar geldt dat, voor alle verzekerde zorg, de zorgverzekeraar eerst het eigen risico aanspreekt. In 2022 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico €385,00. Als je gekozen hebt voor een vrijwillig eigen risico dat zal dit bedrag afhankelijk van de keuze hoger zijn. Het door jouw ingestelde eigen risico zal je jaarlijks zelf moeten opbrengen.

De kosten van je behandeling hangen af van de hoeveelheid en de aard van de zorgprestaties (onderdelen van de behandeling) die plaats vinden. De maximale tarieven voor deze zorgprestaties zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en hangen onder andere af van het type consult (diagnostiek of behandeling), het beroep van de zorgverlener, de duur van het consult en de plek waar het plaats vindt (eigen praktijk of gespecialiseerde instelling). Voor onze behandelingen vragen wij het NZA (of WMT) tarief. Deze tarieven worden jaarlijks gepubliceerd op de website van het NZA (tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit). Voor meer informatie over het financieringssysteem verwijzen we naar: Patiënten-informatie Ongecontracteerde Zorg. Omdat van tevoren vaak niet bekend is hoe je behandeling er precies uit gaat zien, is het niet mogelijk om van tevoren vast te stellen wat de totaalkosten zullen zijn.

De kosten van afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd (minder dan 24 uur van tevoren), kunnen uiteraard niet op de verzekering worden verhaald. Er wordt hiervoor in voorkomend geval door Heelzorg een bedrag van €75,00 in rekening gebracht. De kosten voor supervisie bedragen €110,- per klokuur.

Vergoedingen

De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Heelzorg heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wanneer je een zuivere restitutiepolis hebt, worden de kosten doorgaans 100% vergoed. Het is echter raadzaam dit te checken bij je zorgverzekeraar, omdat niet alle restitutiepolissen echt volledig het NZA tarief vergoeden. Wanneer je een naturapolis hebt, dan wordt 60% tot 90% van de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. De resterende 10% tot 40% betaal je dan zelf (naast het verplichte eigen risico van minimaal €385). We adviseren om goed de polisvoorwaarden van je zorgverzekering te lezen en waar nodig hierover contact te hebben met je eigen zorgverzekering.

Facturering

Binnen het huidige financieringssysteem, wordt er twee-maandelijks gefactureerd. De factuur die je ontvangt dien je zelf naar je zorgverzekeraar door te sturen. Deze zal het bedrag vervolgens aan jou overmaken, waarna jij zelf weer de rekening aan ons betaalt.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie