Routine Outcome Monitoring
Vanaf 1 januari 2017 is het voor alle vrijgevestigde zorgaanbieders verplicht om ROM-data aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ. Deze verplichting voor Routine Outcome Monitoring (ROM) geldt zowel voor zorg die wordt vergoed vanuit de Generalistische Basis GGZ als voor de Specialistische GGZ. Dit houdt in dat het verloop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door jou ingevulde vragenlijsten. Er worden diverse vragenlijsten gebruikt. De privacy van je gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd. Uw ROM-gegevens worden geanonimiseerd  (dat wil zeggen zonder vermelding van uw naam, adresgegevens en geboortedatum) zodat de gegevens niet naar jou persoonlijk zijn te herleiden. Je bent niet verplicht om mee te werken aan de ROM. Je kunt met je  behandelaar bespreken om de vragenlijsten al dan niet in te vullen.