Ons gedachtengoed

Heelzorg is ontstaan vanuit de wens om een plek te creëren waar onze levensvisie en professie samenkomen. Een plek waar menselijkheid en wezenlijkheid, het vergroten van bewustzijn en neutraliteit over jezelf, de ander en de wereld, de leidraad vormt voor het werken met mensen die kampen met de gevolgen van ernstige vroegkinderlijke traumatisering. Vanuit dit perspectief gezien is behandeling een gezamenlijke reis, waar voor eenieder (behandelaar en cliënt) door bewustzijnsvergroting en het in toenemende mate neutraal kunnen kijken er beweging en ontwikkeling ontstaat.

Missie en Visie

Als Heelzorg zijn wij een centrum gericht op de behandeling en diagnostiek van volwassen cliënten die in de kindertijd te maken hebben gehad met ernstig traumatiserende ervaringen. We bieden een gespecialiseerde behandeling, waar dat kan volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen en onderzoeksresultaten en in het geval van ontoereikende onderzoeksgegevens op grond van ‘best practice’. Als therapeuten werken wij samen vanuit de eigen discipline-specifieke expertise, maar met een gezamenlijk geformuleerd doel. De cliënt staat hierbij centraal en is richtinggevend. Vanuit onze
expertise en ervaring ondersteunen wij de cliënt om optimaal gebruik te maken van de eigen kwaliteiten en het (zelf-)helend vermogen. Dit omdat we bij Heelzorg geloven in de eigen kracht van mensen. Gezamenlijk willen we werken aan herstel op alle levensgebieden. Daarom kiest Heelzorg voor een holistische benadering op maat, waarbij er aandacht is voor de psyche en het lichaam, maar ook voor het herstel van het dagelijks functioneren, zelfmanagement en zingeving/spiritualiteit.

Als Heelzorg willen wij ons steeds blijven ontwikkelen en verbeteren door enerzijds samen met cliënten te evalueren en anderzijds gericht te zijn op vernieuwing en ontwikkeling middels het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hierin zijn waardes als respect, toegankelijkheid, integriteit en professionele betrokkenheid voor ons belangrijke uitgangspunten.

Het Team

 • Zohra Acherrat (psychiater/psychotherapeut, BIG: 09045026301).
 • Nanouk Bakker (klinisch psycholoog/ psychotherapeut, directielid, BIG: 49910437825 en 69910437816).
 • Mathilde Bos (psychotherapeut, BIG: 49052561116).
 • Nimet Elmaci (klinisch psycholoog/psychotherapeut, directielid, BIG: 59912518025 en 79912518016).
 • Henriëtte Foppen (verpleegkundige, BIG: 09919376530).
 • Felix Gimbrere (psychiater, BIG: 59021116401 en 29021116416).
 • Marcelle Griffioen (beeldend therapeut, NVBT: 111928 ).
 • Marieke Hoven (psychomotorisch therapeut/ gecertificeerd in sensorimotor psychotherapy, Register Vaktherapie: 102730).
 • Antoinette Kobes (verpleegkundig specialist GGZ, directielid, BIG: 99060307030).
 • Wijtske Koopmans (psychotherapeut, BIG: 29918080016).
 • Ingrid Nissen (psychomotorisch therapeut/ opgeleid in sensorimotor psychotherapy, Register Vaktherapie: 102517).
 • Marieke Pieterse (verpleegkundige, BIG: 69061740430).
 • Mohammed Saïd (klinisch psycholoog/psychotherapeut, BIG: 89913842525 en 19913842516).
 • Monique Siebelink (office manager).
 • Eline Vissia (GZ-psycholoog en onderzoeker, BIG: 09919620425).

Organisatie

Raad van Bestuur
Heelzorg is een initiatief van Nanouk Bakker, Nimet Elmaci en Antoinette Kobes. Naast cliëntenzorg houden zij zich bezig met het dagelijks bestuur van het centrum.

Raad van Toezicht
De Raad, bestaande uit Ralph Vermeltfoort en Tim Kastleiner,  zal toezicht houden op de financiële begroting en op het strategisch beleid van Heelzorg. Daarnaast hebben zij ook een adviserende rol.

Cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Heelzorg. De raad is betrokken bij besluitvorming en ontwikkelingen binnen Heelzorg. Zij is er om te zorgen dat cliënten de best mogelijke zorg krijgen en om input vanuit cliëntperspectief te geven aan de organisatie van Heelzorg.

Certificering

Heelzorg is HKZ-gecertificeerd.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie