Ervaringen
Hieronder heeft een cliënte met een dissociatieve identiteitsstoornis beschreven hoe zij haar problematiek en de behandeling heeft ervaren. Zij beschrijft daarbij haar ervaringen vanaf het moment dat ze de behandeling is gestart, ongeveer 8 jaar geleden, tot het punt van afsluiten. 

“We willen toch nog een test doen, want we vermoeden dat er meer aan de hand is.”
“Ja, dahaag! Jullie denken zeker dat ik een Lotje in me heb. Van 'van Lotje getikt'…”
Maar ik wist best wel dat het nodig was. Eigenlijk wilde ik het ook graag weten. Want pas als je weet wat het probleem is, weet je hoe je het op kunt lossen. Ik had een defect. En moest gerepareerd.