Complexe PTSS behandeling

Complexe PTSS (CPTSS) behandeling

Heelzorg biedt complexe PTSS (afgekort CPTSS) behandelingen voor iedereen boven de 18 jaar. Er wordt hierbij uitgegaan van een fasegericht-behandelmodel waarbij een holistische benadering centraal staat. Een allesomvattende behandeling, gericht op de mens als geheel (psyche, lichaam, brein, dagelijks functioneren, relaties en zingeving). Tijdens de behandeling van complexe PTTS zal er worden gekozen voor verschillende behandelvormen die parallel worden aangeboden.

Fase 1 van de CPTSS behandeling

In fase 1 staan veiligheid, stabilisatie, het verminderen van symptomen en het opbouwen van veilige behandelrelaties centraal. We richten ons onder andere op het verkrijgen van kennis over de problematiek, het stressniveau in het lichaam verlagen en het verbeteren van eten, zelfzorg en slaap. Daarnaast komt het aanleren of verbeteren van relationele vaardigheden ook terug in deze fase.

Fase 2

Fase 2 wordt ook wel de traumaverwerkingsfase genoemd. De traumatische herinneringen staan hierbij centraal. Het gaat dan om het confronteren met en doorwerken en integreren van deze herinneringen. Indien nodig wordt deze fase afgewisseld met stabilisatie en symptoommanagement.

Fase 3

Fase 3 gaat over het verleden, heden en de toekomst. Het integreren van deze levensfases in het levensverhaal. Nieuw perspectief en herstel, maar ook rouw. Het behandelplan voor de CPTSS behandeling wordt afgestemd op de aard van de problematiek. Zo kan het voorkomen dat er van fase 1 snel wordt doorgegaan naar fase 2. In andere gevallen is het juist nodig om voornamelijk aan fase 1 te werken.

De behandeling van complexe PTSS in combinatie met andere psychiatrische problematiek

CPTSS gaat vaak gepaard met andere psychiatrische problematiek. Indien dit geen belemmering vormt voor de behandeling van complexe PTSS, wordt er gestart met de behandeling. Indien deze problematiek de behandeling belemmert, dan adviseren wij om dit eerst te behandelen.

Aanmelden voor een CPTSS behandeling

Je kunt je aanmelden voor een complexe PTSS behandeling via het aanmeldformulier op onze website. Binnen 5 werkdagen wordt er contact opgenomen voor een oriënterend gesprek. Indien Heelzorg jouw hulpvraag kan beantwoorden, wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. Hiervoor is een verwijsbrief van een medisch specialist nodig. De intakefase bestaat uit twee tot vier gesprekken, bedoeld om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Op basis hiervan wordt een behandeladvies geformuleerd, welke wordt besproken in een adviesgesprek met de behandelaar. Heb je nog vragen over onze werkwijze of de complexe PTSS behandeling? Lees hier meer of neem contact met ons op via het contactformulier.