Complexe PTSS behandeling

Complexe PTSS (CPTSS) behandeling

Heelzorg biedt behandeling bij complexe PTSS (afgekort CPTSS)  voor iedereen boven de 18 jaar. Er wordt hierbij uitgegaan van een fasegericht-behandelmodel waarbij een holistische benadering centraal staat. Een allesomvattende behandeling, gericht op de mens als geheel (psyche, lichaam, brein, dagelijks functioneren, relaties en zingeving). 

Afhankelijk van de aard van de problematiek doorloopt het behandelproces al dan niet alle fases. In sommige gevallen zal het niet nodig zijn om veel tijd te besteden aan fase 1 en kan er vrij snel overgegaan worden tot de traumaverwerkingsfase. In andere gevallen zal de behandeling voornamelijk bestaan uit het werken aan fase 1 doelen. 
In alle behandelfasen kunnen verschillende behandelvormen worden ingezet. Wanneer er sprake is van complexe problematiek zal er voor worden gekozen om verschillende behandelvormen, als een poli-plus aanbod, parallel aan te bieden. Concreet kan dit betekenen dat je twee individuele behandelcontacten in de week hebt, met twee verschillende behandelaren (bijvoorbeeld een psycholoog en een verpleegkundige of psychomotorische therapeut). Daarnaast kun je op indicatie gebruik maken van kortdurende individuele modules gericht op specifieke thema's als emotieregulatie, slaap, nachtmerries of van het 'Lijf en Leven' - groepsaanbod, wat is gebaseerd op de Positieve Gezondheid- methodiek van Machteld Huber. 

Fase 1 van de CPTSS behandeling

In fase 1 staan veiligheid, stabilisatie, het verminderen van symptomen en het opbouwen van veilige behandelrelaties centraal. We richten ons onder andere op het verkrijgen van kennis over de problematiek, het stressniveau in het lichaam verlagen en het verbeteren van eten, zelfzorg en slaap. Daarnaast komt het aanleren of verbeteren van relationele vaardigheden ook terug in deze fase.

Fase 2

Fase 2 wordt ook wel de traumaverwerkingsfase genoemd. De traumatische herinneringen staan hierbij centraal. Het gaat dan om het confronteren met en doorwerken en integreren van deze herinneringen. Indien nodig wordt deze fase afgewisseld met stabilisatie en symptoommanagement.

Fase 3

Fase 3 gaat over het verleden, heden en de toekomst. Het integreren van deze levensfases in het levensverhaal. Nieuw perspectief en herstel, maar ook rouw. Het behandelplan voor de CPTSS behandeling wordt afgestemd op de aard van de problematiek. Zo kan het voorkomen dat er van fase 1 snel wordt doorgegaan naar fase 2. In andere gevallen is het juist nodig om voornamelijk aan fase 1 te werken.

De behandeling van complexe PTSS in combinatie met andere psychiatrische problematiek

CPTSS gaat vaak gepaard met andere psychiatrische problematiek. Indien dit geen belemmering vormt voor de behandeling van complexe PTSS, wordt er gestart met de behandeling. Indien deze problematiek de behandeling belemmert, dan adviseren wij om dit eerst te behandelen.

Hoe kan complexe PTSS (CPTSS) ontstaan?

Een posttraumatische stressstoornis kan ontstaan als gevolg van het doormaken van een traumatiserende gebeurtenis. Het gaat er hierbij om dat iemand is blootgesteld aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld. Een PTSS kan als gevolg van enkelvoudige traumatische gebeurtenissen ontstaan, zoals het meemaken van een overval of een verkrachting. Het kan ook zijn dat er sprake is van  meerdere  traumatische ervaringen, die al dan niet al in een kwetsbare periode in je leven hebben plaats gevonden (vroegkinderlijke traumatisering).
Lang niet iedereen die een traumatische gebeurtenis meemaakt ontwikkelt een PTSS. Waarom de één wel en ander geen PTSS krijgt is niet duidelijk. Wel is er een aantal factoren bekend die een rol spelen in het ontwikkelen van een PTSS, zoals de frequentie en duur van het trauma, het type gebeurtenis, biologische factoren en de mogelijkheden voor opvang na de traumatiserende gebeurtenis.

De belangrijkste symptomen van een PTSS zijn: het hebben van zich opdringende herinneringen aan de traumatiserende gebeurtenis (herbelevingen), het vermijden van prikkels die aan het trauma doen denken en een verhoogd arousalsysteem.
Tijdens de herbelevingen kan het lijken alsof je de traumatische gebeurtenis weer opnieuw meemaakt. Dit kan zo beangstigend zijn, dat ook je lichaam reageert met bijvoorbeeld trillen, zweten, versnelde ademhaling en hartslag. Het vermijden van bepaalde activiteiten, gevoelens en gedachten kan dan worden gezien als een manier om te voorkomen dat je overspoeld raakt door deze nare sensaties. Het gevolg kan wel zijn dat er dan een afgestompt, verdoofd en/of vervreemd gevoel ontstaat. Het verhoogde arousalniveau (stressreactie van het lichaam) kan zich onder andere uiten in schrikachtigheid, concentratieproblemen en woede-uitbarstingen.

In sommige gevallen is er ook sprake van emotieregulatieproblemen, dissociatie van lichaamssensaties - en emoties, zelfbeeldproblemen, zelfdestructief gedrag en problemen in de relatie met anderen. In het verleden werd dan van Complexe Posttraumatische Stressstoornis (CPTSS) gesproken.

Aanmelden voor een CPTSS behandeling

Je kunt je aanmelden voor een complexe PTSS behandeling via het aanmeldformulier op onze website. We raden je aan eerst even op de website (www.heelzorg.nl) na te kijken of de wachtlijst geopend is voor nieuwe aanmeldingen. Na aanmelding zal er binnen 5 werkdagen contact worden opgenomen voor een oriënterend gesprek. Indien Heelzorg jouw hulpvraag kan beantwoorden, wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. Hiervoor is een verwijsbrief van een arts nodig. De intakefase bestaat uit twee tot vier gesprekken, bedoeld om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Op basis hiervan wordt een behandeladvies geformuleerd, welke wordt besproken in een adviesgesprek met de behandelaar. Heb je nog vragen over onze werkwijze of de complexe PTSS behandeling? Lees hier meer of neem contact met ons op via het contactformulier.

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact