Werkwijze
Je kunt je aanmelden via het contactformulier. Binnen vijf werkdagen wordt er contact met je opgenomen voor een oriënterend gesprek, zodat we een eerste inschatting kunnen maken of behandeling bij ons aansluit bij jouw problematiek en hulpvraag. Mocht uit dit gesprek blijken dat Heelzorg de hulpvraag kan beantwoorden, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Hiervoor heb je een verwijsbrief van de huisarts of een andere medisch specialist nodig. Op de verwijsbrief dient het volgende vermeld te staan: dat het gaat om een verwijzing voor de SGGZ of de BGGZ, de AGB-code van de betreffende verwijzer en zijn of haar handtekening. Daarnaast hebben we een kopie van je legitimatiebewijs nodig.

De intakefase bestaat uit twee tot vier gesprekken die zijn bedoeld om de problematiek en de hulpvraag helder te krijgen. Mogelijk is aanvullend psychologisch onderzoek nodig om een diagnose te kunnen stellen. Vervolgens zal in het team worden besproken wat wij denken dat er aan de hand is en wordt er een behandeladvies geformuleerd. In het geval dat wij een behandeling bij Heelzorg op dit moment niet geïndiceerd vinden, dan zullen we een alternatief advies formuleren. De behandelaar zal het advies met je bespreken. In het geval dat je in behandeling komt bij Heelzorg zullen we in dit gesprek ook onze werkwijze uitleggen en wordt er een indicatie gegeven van de behandelduur. Tot slot stel je samen met de behandelaar de doelen van de eerste behandelperiode op, die worden vastgelegd in het behandelplan. 

Bij langer durende behandelingen wordt het behandelplan halfjaarlijks tot jaarlijks geëvalueerd en indien nodig wordt deze bijgesteld of aangevuld. Het evalueren van het behandelplan bestaat uit een gesprek over het verloop van de behandeling en uit het invullen en bespreken van een aantal vragenlijsten die inzicht helpen verschaffen in de voortgang van de behandeling.

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact