Werkwijze
Je kunt je aanmelden via het contactformulier. Binnen vijf werkdagen wordt er contact met je opgenomen voor een oriënterend gesprek. Mocht uit dit gesprek blijken dat Heelzorg de hulpvraag kan beantwoorden, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Hiervoor heb je een verwijsbrief van de huisarts of een andere medisch specialist nodig. Op de verwijsbrief dient het volgende vermeld te staan: dat het gaat om een verwijzing voor de SGGZ of de BGGZ, de AGB-code van de betreffende verwijzer en zijn of haar handtekening. Daarnaast hebben we een kopie van je legitimatiebewijs nodig.

De intakefase bestaat uit twee tot vier gesprekken die zijn bedoeld om de problematiek en de hulpvraag helder te krijgen. Mogelijk is aanvullend psychologisch onderzoek nodig om een diagnose te kunnen stellen. Vervolgens zal in het team worden besproken wat wij denken dat er aan de hand is en wordt er een behandeladvies geformuleerd. Dit zal de behandelaar in een adviesgesprek met je bespreken. In dit gesprek zullen we ook onze werkwijze uitleggen en wordt er een indicatie gegeven van de behandelduur. Tot slot stel je samen met de behandelaar de doelen van de eerste behandelperiode op, die worden vastgelegd in het behandelplan. 

Bij langer durende behandelingen wordt het behandelplan halfjaarlijks tot jaarlijks geëvalueerd en indien nodig wordt deze bijgesteld of aangevuld. Het evalueren van het behandelplan bestaat uit een gesprek over het verloop van de behandeling en uit het invullen van een aantal vragenlijsten die zijn gekoppeld aan de ROM-metingen.

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact