Supervisie
Heelzorg biedt individuele en groepssupervisie aan professionals die werken met vroegkinderlijk getraumatiseerde volwassenen binnen een GGZ context.