Behandelvisie

Psychotrauma

Het woord ‘psychotrauma’ komt van oorsprong uit het Grieks, waarbij psyche ‘ziel’ betekent en trauma ‘verwonding’.  Vanuit Heelzorg zien we vroegkinderlijke traumatisering dan ook vanuit dit perspectief; als een verwonding van de ziel, die invloed heeft op alle niveaus van functioneren van het individu. Wanneer de ontwikkeling van een kind ernstig wordt verstoord door mishandeling, misbruik en of verwaarlozing, kunnen er problemen ontstaan op verschillende (levens-)gebieden. Het kind heeft de kans gemist om vertrouwd te raken met zijn emoties, zijn lichaam, met anderen en de wereld. Er ontstaan niet alleen problemen in de gehechtheid, emotieregulatie, zelfbeeld en lichaamsbeleving, maar ook het stressregulatiesysteem in de hersenen raakt verstoord. De mechanismen die het kind onbewust heeft ontwikkeld om te overleven in een extreme situatie, kunnen als volwassene een belemmering vormen voor het dagelijks functioneren. Basale zelfzorg (eten, slapen, douchen, dagstructuur) en dagelijks leven activiteiten als werk, opleiding en sociale contacten kunnen een uitdaging worden. Dit is de reden waarom Heelzorg kiest voor een holistische en multidisciplinaire benadering, waarbij er aandacht is voor de mens als geheel met zijn psyche, het brein en het lichaam, alsmede voor het dagelijks functioneren, relaties en zingeving. 

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact