Behandeling dissociatieve stoornis

Behandeling dissociatieve stoornis

Wanneer je last hebt van een dissociatieve stoornis dan heeft dit meestal ingrijpende gevolgen voor je hele bestaan. Alle aspecten van het leven worden beïnvloed, waardoor het leven als overleven kan voelen. Heelzorg biedt behandelingen voor dissociatieve stoornissen voor iedereen boven de 18 jaar.

De symptomen van een dissociatieve stoornis

Bij de Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) is er sprake van een verstoring van de normale integratie van bewustzijn, geheugen, identiteit, emotie, perceptie, lichaamsbeleving, motorische controle en gedrag. Dit wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee of meer afzonderlijke persoonlijkheidstoestanden, door terugkerende hiaten in het herinneren van dagelijkse gebeurtenissen en van belangrijke persoonlijke informatie en/of traumatiserende gebeurtenissen. Deze geheugenproblemen zijn anders dan de gewone dagelijkse vergeetachtigheid. Je kunt je vervreemd van jezelf voelen, van je lichaam, maar ook van andere mensen of van je omgeving.

Je kunt verwarring en een innerlijk strijd ervaren over wie je bent en wat je wilt. Daarover verschillende gedachten en meningen hebben. Ook kun je stemmen horen en het gevoel hebben geen controle te hebben over wat je soms zegt of doet. DIS kan gepaard gaan met diverse aan andere psychiatrische klachten, zoals depressies, angstklachten, eetproblemen, verslaving, automutilatie en suïcidaliteit. Naast DIS vallen ook andere stoornissen onder de dissociatieve stoornissen, zoals de derealisatie-/depersonalisatiestoornis en andere gespecificeerde dissociatieve stoornissen.

De behandeling van een dissociatieve stoornis bij Heelzorg

Bij Heelzorg werken we volgens de laatste kennis en kunde op het gebied van diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen. Dit betreft DIS, maar ook de depersonalisatie- / derealisatiestoornis en andere gespecificeerde dissociatieve stoornissen. . Voor de behandeling van dissociatieve stoornissen bestaat nog geen GGZ-richtlijn. Wij hanteren de richtlijnen van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD) welke een duidelijk fasegericht behandelmodel beschrijft. Daarnaast laten we ons ook inspireren door nieuwe ontwikkelingen in het veld, waar momenteel op internationaal niveau volop onderzoek naar wordt gedaan, met veelbelovende eerste resultaten.

Ons gespecialiseerde en ervaren team richt zich op de diagnostiek en behandeling van klachten ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering. Hieronder vallen onder andere de Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS), depersonalisatiestoornis/derealisatiestoornis en andere gespecificeerde dissociatieve stoornissen.


Je aanmelden voor een behandeling van een dissociatieve stoornis

Heelzorg biedt diagnostiek en behandeling voor mensen die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering. Wij zijn een klein gespecialiseerd team gevestigd in Zwolle. Als jij je wilt aanmelden voor behandeling, kijk dan eerst even na op de website (www.heelzorg.nl) of de wachtlijst weer is opgesteld voor nieuwe aanmeldingen. Wanneer je het aanmeldformulier invult, nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op.

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact