Behandeling dissociatieve stoornis

Behandeling dissociatieve stoornis

Wanneer je last hebt van een dissociatieve stoornis dan heeft dit meestal ingrijpende gevolgen voor je hele bestaan. Alle aspecten van het leven worden beïnvloed, waardoor het leven als overleven kan voelen. Heelzorg biedt behandelingen voor volwassenen met een dissociatieve stoornis.

Wat is een dissociatieve stoornis

Mensen met een dissociatieve stoornis (DS) kunnen zich vervreemd van zichzelf, van hun lichaam, van andere mensen of van hun omgeving voelen. Er kan verwarring en innerlijk strijd ontstaan over wie ze zijn en wat ze willen.  De beleving van de identiteit is verstoord. Sommige mensen horen stemmen, andere ervaren de innerlijke strijd eerder als hele sterke gedachten. Ook kunnen mensen het  gevoel hebben geen controle te hebben over wat ze zeggen of doen. Een DS kan gepaard gaan met een scala aan andere psychiatrische problematiek, zoals depressies, angstklachten, eetproblemen, verslaving, automutilatie en suïcidaliteit.

Bij de Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) is er sprake van een verstoring van de normale integratie van bewustzijn, geheugen, identiteit, emotie, perceptie, lichaamsbeleving, motorische controle en gedrag. De dissociatieve identiteitsstoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee of meer afzonderlijke persoonlijkheidstoestanden en door terugkerende  hiaten in het herinneren van dagelijkse gebeurtenissen, belangrijke persoonlijke informatie en/of traumatiserende gebeurtenissen. Deze geheugenproblemen zijn anders van kleur dan de gewone dagelijkse vergeetachtigheid.

Behandeling bij Heelzorg

Heelzorg is een kleinschalige instelling gevestigd in Zwolle, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering en met name de dissociatieve stoornissen. Hieronder vallen onder andere de Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS), Depersonalisatiestoornis/Derealisatiestoornis en de Andere Gespecificeerde Dissociatieve Stoornis (AGDS). 

Bij Heelzorg werken we volgens de GGZ-richtlijnen. De richtlijnen voor een DIS behandeling en voor een dissociatieve stoornis behandeling kun je vinden in de Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen. Daarnaast laten we ons inspireren door enkele nieuwe ontwikkelingen in het veld waar momenteel op internationaal niveau volop onderzoek naar wordt gedaan, met veelbelovende eerste resultaten. Een dissociatieve stoornis behandeling, waaronder een dissociatieve identiteitsstoornis behandeling, wordt bij Heelzorg vormgegeven vanuit een holistisch perspectief, waarbij er aandacht is voor de mens als geheel. Behandelingen worden op maat aangeboden, waarbij er regelmatig sprake is van meerdere behandelcontacten in de week met verschillende disciplines. Een dergelijk poli-plus aanbod is van belang bij een dissociatieve stoornis behandeling omdat er in de regel sprake is van complexe polyproblematiek; Bij mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis maar ook bij de overige dissociatieve stoornissen is er vaak sprake van een breed scala aan klachten, zoals depressie, angst- en dwangklachten, eetproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en psychotische klachten. 

Aanmelden voor een behandeling van een dissociatieve stoornis

Als jij je wilt aanmelden voor behandeling, kijk dan eerst even na op de website (www.heelzorg.nl) of de wachtlijst weer is opgesteld voor nieuwe aanmeldingen. Wanneer je het aanmeldformulier invult, nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op.

 

Adresgegevens

Heelzorg
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle

AGB-code: 22221219

Contact